Welkom

 
Welkom! Fijn dat je van Focus PO gebruik gaat maken!

Voordat je aan de slag kunt gaan, is het nodig om voor je school een account aan te maken. Aan dit account koppel je het abonnement van je keuze. Zorg ervoor dat je het BRIN bij de hand hebt.

Tijdens de registratieprocedure verschijnt er een melding over of er tussen jouw bestuur en Focus Onderwijs BV reeds een Verwerkersovereenkomst is gesloten. Deze overeenkomst is wettelijk verplicht en regelt de bescherming van de gebruikers- en leerlinggegevens die door Focus PO worden verwerkt. Afhankelijk van of er al een overeenkomst is gesloten, kan er eventueel een aanvullende actie van je worden gevraagd. Deze actie wordt vermeld in de e-mail die je na afloop van het registratieproces ontvangt. Lees deze goed door.

Je kunt kiezen voor:
Team Focus PO